CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
Beneficis

Mitjançant (CompraSocial! tothom pot:

(1! Contractar productes i serveis necessaris i de qualitat.

(2! Practicar el consum ètic i la compra responsable.

(3! Complir la Llei d'Integració Social del Minusvàlid mitjançant la contractació de serveis o la compra de productes, quan no es pugui satisfer l'obligatorietat de reservar un mínim del 2% dels llocs de treball per a persones discapacitades en empreses i organitzacions de més de 50 treballadors.

(4! Conèixer la qualitat professional de persones en procés d'inserció que podrien esdevenir treballadors de les empreses, organitzacions i administracions usuàries del portal.I, en particular,

les empreses...
(5! Introduir la Responsabilitat Social Corporativa en la selecció de proveïdors.

les administracions públiques...
(5! Alinear les seves compres amb la funció de satisfer l'interès general, contribuint a la integració de les persones més desfavorides.
(6! Facilitar el compliment de les clàusules socials de la contractació pública i del compromís de reserva de compra social.

les entitats socials...
(5! Alinear els criteris de compra amb els objectius d'integració social de l'entitat.
(6! Difondre els seus productes i serveis.