CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
Centre ocupacional i especial de treball, Tramuntana

Logotip de l'organització
Paratge la Faneia, s/n
17200 Palafrugell (El Baix Empordà)
Telèfon 972.30.56.29
Fax 972.30.37.58
Web www.centretramuntana.com
Persona de contacte Pere Cañigueral
Abast de servei: Girona Certificació de qualitat ISO9001
Certificació de qualitat ISO14001
Centre Especial de Treball
Productes i serveis | Clients principals | Qui som | On som

Jardineria
Manteniment d'espais verds
+ Col·locació de regs automàtics Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

+ Disseny i construcció de jardins Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

+ Manteniment de jardins Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

+ Poda d'arbrat viari i ornamental Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

Plantes (garden)
+ Centre de jardineria (Garden) Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

+ Planta aromàtica, medicinal i ornamental Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

+ Plantes d'interior i d'exterior Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.

Servei de desinsectació
+ Tractaments fitosanitaris (fongs, àcars, etc.) Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Particulars, Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Comarcal. Comarques ateses: El Baix Empordà.


Altres productes i serveis

Clients principals
Ajuntament de Palafrugell Ajuntament de Palamós Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Qui som
El Centre Ocupacional i Especial de treball Tramuntana consta de dos seccions:
El Centre Ocupacional: Els seus usuaris són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral i han finalitzat el corresponent període formatiu, el seu grau de disminució és igual o superior al 65% segons la valoració feta per l'Equip de Valoració i Orientació de l'ICASS i a més ha de concórrer el fet que no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir una plaça en el Centre Especial de Treball.
El Centre Especial de Treball: El Centre Especial de Treball Tramuntana té com a objectiu principal la integració laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica igual o superior a un 33% legalment reconeguda, preferentment de la comarca del Baix Empordà, que per les dificultats que presenten no poden accedir al mercat de treball ordinari.

Col·lectius atesos: persones amb discapacitat intel·lectual, persones en risc d'exclusió social

Entitat federada a...
DINCAT (Discapacitat intel·lectual Catalunya)

On som