CERCA                Directori

       Cerca avançada
PRODUCTES I SERVEIS
IntegraPMC, S.L., CET

Logotip de l'organització
Empordà, 1 - Pol. Ind. Can Casablancas
08192 Sant Quirze del Vallès (El Vallès Occidental)
Telèfon 902.21.35.35
Fax 902.93.03.43
Web www.pmcgrup.es
Persona de contacte Juan Torremocha Ruiz
Abast de servei: Espanya Centre Especial de Treball
Productes i serveis | Qui som | On som

Informàtica, disseny i publicitat
Hardware / Xarxes
+ Venda d'ordinadors Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

Imatge corporativa i disseny gràfic
+ Disseny gràfic / Infografia Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

+ Imatge corporativa Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

Ofimàtica
+ Inserció de dades: Multimedia Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

+ Inserció de dades Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.


Llibreria, copisteria i reprografia
Copisteria i enquadernació
+ Fotocòpies:
- Consulti preu per Fotocòpia
Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Administracions públiques, Empresa petita, mitjana i gran.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

Impremta
+ Impremta Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

Material d'oficina
+ Material d'oficina Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

Venda de consumibles
+ Consumibles Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.


Objectes de regal
Regal promocional
+ Regal promocional Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita i mitjana, Empresa gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.


Tèxtil
Equip de protecció
+ Equip de protecció individual Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Empresa petita, mitjana i gran, Administracions públiques.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.

+ Vestuari Laboral Més informació sobre el servei
Servei adreçat a: Administracions públiques, Empresa petita, mitjana i gran.
Abast geogràfic del servei: Catalunya.


Qui som
IntegraPMC, SL, és una empresa classificada oficialment com a Centre Especial d'Ocupació creada amb dos clars objectius; d'una banda potenciar la integració professional i social de les persones amb discapacitat, i d'una altra, facilitar a les empreses obligades a això ( 50 treballadors en plantilla) a complir amb la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI) mitjançant l'adopció a una de les Mesures Alternatives (Adquisició de Productes i/o Serveis a un Centre Especial d'Ocupació) contemplades en el Reial decret 364/2005.

Els Centres Especials d'Ocupació, són empreses d'integració laboral i es consideren bàsiques en la labor integradora de les persones amb discapacitat al món ordinari del treball, quan per les seves circumstàncies personals, relacionades amb la seva discapacitat, no puguin exercir una activitat laboral en les condicions habituals

Col·lectius atesos: persones amb discapacitat física, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat sensorial, persones amb discapacitat visual

On som